Kvalitet & miljö

Vi vill gärna ha långvariga relationer med både våra kunder och leverantörer, och vi ger dem alltid raka besked och ett trevligt och prestigelöst bemötande. All vår tillverkning sker enligt högt ställda krav, och vi försöker hela tiden förbättra och modernisera våra processer. Efter att ha slutkontrollerat varje enskild produkt, ser vi till att kunden alltid får leveransen i rätt tid.

Uppfyller hårda miljöregler

Sverige har några av världens hårdaste miljöregler, och vi uppfyller utan problem alla nationella och internationella miljökrav. När vi planerar inköp av nya maskiner eller tjänster, försöker vi hela tiden hitta de mest miljövänliga alternativen som finns på marknaden. Vårt mål är att tillverka produkter med hög och jämn kvalitet utan att i något avseende påverka miljön negativt.

Naturligtvis är vi kvalitets- och miljöcertifierade.

Certifiering
Vi är certifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001.Certifikat

All vår tillverkning sker enligt högt ställda krav, och vi försöker hela tiden förbättra och modernisera våra processer.